200 mil. let před n. l. - Devlíci

® R. Raderak

           Po osudném přistání a usídlení na planetě Zemi uplynulo už mnoho tisíc let. Nikdo už se asi nikdy nedoví, co se stalo se zajatou květinou a rojem, zanechaným na palubě Terogského kosmického plavidla. Ale co víme jistě je, že přeživší Garbíci, ztroskotaní nenadále na Zemi, si nakonec dokázali v těžkých podmínkách poradit. Na nových květinách, kterým začali říkat garbiózy, se dokonale zabydleli. Bylo snad řízením samotného Osudu, že tyhle neobyčejné květiny se ukázaly jako mimořádně vhodné nosiče. Měly masivní stonek, který nezlomil ani uragán, bytelné a hluboké kořeny, držící květinu i v těch největších záplavách, a obrovské květy, do kterých šlo hloubit šachty, chodby a celá patra podzemích místností. A především veliké okvětní listy, schopné se v případě nouze stáhnout a ochránit celou kolonii před deštěm, kroupami i drobnými živočichy.
         Indomenexta se ze všech sil snažila splnit slib, který Garbíkům v onu osudnou hodinu při přistání dala: nikdy nedopustí, aby se její rod přiblížil vyhlazení. Snesla tisíce nových vajíček a Garbíků začalo přibývat. Kasty stavitelů brzy zesílily natolik, že se byly schopné dát se do úmorné a nekonečné práce. Na květu První garbiózy, jak ji začali nazývat, vybudovali nové líhně, sklady, kasárny, silnice, hradby, mohutné věže a vznešené paláce i obydlí pro obyčejné Garbíky. Do nich se nastěhovali první obyvatelé: farmáři, dělníci i vojáci. Garbíků bylo brzy bylo tolik, že si Indomenexta mohla dovolit vychovat první mladé královny a poslat je spolu s dalšími Garbíky osídlit jiné květiny a založit nová království.
        Indomenexty slib se zdál být naplněn. Pod mladým a silným Sluncem se Garbíkům dařilo tak dobře, že Zemi zakrátko osídlilo tisíce nových rojů a Garbíci se stali nejúspěšnějším druhem na celé planetě. Kdo mohl v těch neklidných a vzrušujících dobách tušit, že přes veškerou snahu a práci je čekala první těžká zkouška a život Garbíků se měl od základu změnit. Opět jen díky prof. Zweisteinovi a jeho výzkumu máme hodnověrné informace, jak se další kapitola pohnutých dějin Garbíků odehrála.

         Jednoho klidného a slunného dne se otevřely dveře královské komnaty a dovnitř vběhl k smrti vystrašený Garbík, přitom křiče jako pominutý: „Požírají nás! Žerou naše květiny. Oni se námi krmí!"
           „Kdo?" zeptal se jeden z přítomných generálů, který se tak lekl, že už sahal po zbrani.
          „Obludy! Příšery!" vykřikl Garbík vystrašeně a padl před královnou na kolena.
         Pro Indomenextu ani její nejbližší rádce to ovšem žádné překvapení nebylo. Už nějaký čas k ní doléhaly podobné zprávy. Věděla, že z moře na souš vylézají noví obyvatelé Země. Jsou obrovští, plazí se, nebo chodí po čtyřech slizkých nohách. Jsou silní a odolní a mají neuvěřitelnou chuť k jídlu. Požírají všechno, na co přijdou. Díky tomu rostou a sílí a každým dnem jich je víc a víc. Někteří prý mají neuvěřitelné, přímo gigantické, rozměry – těla jako obrovské hory a krky jako kmeny těch nejvyšších stromů.
         Indomenextě bylo od začátku jasné, že pokud je nezastaví, brzy osídlí celou planetu a z garbióz zbydou jen ohlodané pahýly. Ale jak si s nimi má poradit, to neměla nejmenší zdání. Proto na hlášení k smrti vystrašeného Garbíka vůbec nereagovala. Jen přikývla a odešla zkroušeně do svých komnat.

       Minuly týdny a měsíce. Zprávy o obludách, plundrujících celé plantáže garbióz, přicházely čím dál častěji. Jenže Indomenexta neměla nejmenší tušení, jak by je měla zastavit. Generálové z kasty vojáků jen krčili rameny a rozhazovali bezradně chapadly. Takový protivník byl nad možnosti miniaturních Garbíků. Jejich vojáci dokázali odehnat možná tak housenku plazící se po stonku garbiózy. Ale co s obrovskými obludami?
          Minuly další a další týdny. Katastrofické zprávy teď přicházely skoro každý den. Jejich obsah byl pokaždý stejný: tam padla plantáž, jinde lehla louka, o kousek dál zmizela celá pláň garbióz. Až jednoho dne přišla naprosto šokující zpráva: obludy se vynořili jen kousek odsud, na druhé straně velikého severního jezera. Nebude jim dlouho trvat a připlazí se sem, do královského údolí, ještě větší a hladovější než předtím. Zdálo se, že čas Garbíků na planetě Zemi se má brzo naplnit.
        V těch dnech Indomenexta nevycházela ze svých komnat. Byla zoufalá. Trápilo ji, že přes všechnu snahu a úsilí nedokáže slib, který dala svému rodu, splnit. Garbíci opět stáli na pokraji katastrofy. Dala by všechno, úplně všechno na světě, za jakoukoliv radu či pomoc. A právě tehdy, v hodině nejtemnější, dozrála myšlenka, kterou se poslední dobou zaobírala čím dál častěji. A čím víc o ní přemítala, tím víc jí začala být přímo posedlá.
          Vzpomněla si na Anhsirka. Ač s ním častokrát nesouhlasila, byl to přece jen velký garbí mudrc a Indomenexta si ho nesmírně vážila. Říkalo se o něm o něm, že pochází z královského vajíčka, ale sám si zvolil život obyčejného Garbíka, aby nebyl ničím svazován. S ním jediným se mohla poradit. A to hned!
         Indomenexta už nemohla otálet ani minutu. Ještě té noci opustila palác. Ale nevydala se na cestu s doprovodem a strážemi jako obvykle. To, co si s Anhsirkem řeknou, bude navždy zahaleno tajemstvím. Indomenexta proto opustila palác jedním z vedlejších vchodů a kráčela sama opuštěnými ulicemi. Nad květem vládla černočerná obloha posetá hvězdami, jak jen nádherně zářily na průzračně čisté druhohorní obloze. Naštěstí noc byla tichá a klidná, takže vojáci, nepřetržitě hlídkující nad nerušeným spánkem Garbíků, byli zalezlí ve svých strážnicích. Královna minula hustě obydlené čtvrti a ocitla se za hlavním úlem, my lidé bychom řekli na venkově. Tam, nedaleko od hlavní brány města, měl Anhsirk svoje skromné obydlí. Nebylo těžké ho najít. Byla to malinkatá plástev jen kousek od hlavní cesty. Velký mudrc seděl venku před domem a díval se na čarokrásnou oblohu.
           Indomenexta zpomalila krok a došla pomalu až k němu.
        Anhsirk, jen ji spatřil, rychle vstal a uklonil se. „Čemu vděčím za tak vzácnou návštěvu, Vaše Veličenstvo?" řekl s pokorou a úctou. „I když, vlastně jsem vás tak trochu očekával," dodal a pak se zatvářil velmi vážně. „Mezi prostými Garbíky kolují podivné zprávy, šeptá se všelicos," řekl. „A vždycky je lepší se o svoje starosti s někým podělit, než to v sobě dusit."
         „Je to tak, Anhsirku. Nastaly zlé časy. Objevil se nepřítel, který je nad naše síly," řekla Indomenexta a svěřila se mu se vším, co ji trápilo. Mluvila snad celou hodinu, její slova byla jako příval jarních vod. Anhsirk ji ani jednou nepřerušil, soustředěně poslouchal, aby mu neušlo jediné slovo, jediná souvislost.
      „Obludy?" zopakoval nakonec tiše mudrc. „To je vážnější, než si většina Garbíků dokáže vůbec představit. Skoro katastrofa!" shrnul v krátkosti situaci.
      „Právě, a proto jsem přišla za tebou. Možná, že totiž vím, jak je zastavit, a ty jsi jediný, kdo mi může poradit," odpověděla Indomenexta a v jejím hlase se odráželo vzrušení. Pak se náhle odmlčela a na nepatrnou chvilinku zmlkla, jako by sbírala sílu k otázce, kvůli které sem dnes v noci přišla: „Mistře, řekni mi, proč nemůžeme použít Přímé Napojení, prastarou schopnost Garbíků? Mohli bychom se dostat do mozků těch zvířat a ovládnout je," zeptala se šeptem královna, v očích se jí zaleskla dychtivost.
        Anhsirk nedokázal skrýt překvapení. Královnina otázka ho zaskočila. Pak ale zavřel oči, aby si utřídil myšlenky. Promluvil opět až po nějaké chvíli: „Jistě, chápu, kam míříte a musím vám dát za pravdu, to by skutečně mohlo být řešením," začal pomalu. „A dokonce velmi dobrým řešením. Jenže se obávám, že Přímé Napojení nelze v tomto případě použít. Je to naprosto vyloučené," rozhodně zamítl mudrc.
         „Ale proč? zvolala Indomenexta nahlas do tiché noci.
         Starý mudrc vzdychl. „Ty tvory bychom sice ovládli, to je pravda, ale zastavit je můžeme jen tak, že je začneme zabíjet. A to je naprosto nepřípustné!" řekl přísně. „Zakazuje to Kodex, Zákon všech Zákonů, smlouva s Bohy. Pošpinili bychom se před Nimi."
        „A k čemu budou Bohové, když tu nezbude nikdo, kdo by je uctíval, protože všichni skončí v žaludcích těch požíračů našich květin?" oponovala Indomenexta, skoro křičela. „Ne, nemůžu nechat svoje Garbíky zemřít," řekla rozhodně.
        Anhsirk na to ale neřekl nic. Oba zmlkli. Dívali se na hvězdy, do temných dálek vesmíru. Ticho přerušila až Indomenexta: „Skutečně nádherná planeta tahle Země, nemyslíš?" řekla Indomexta něžně. „A já doufala, že se stane navždy naším novým domovem."
          Anhsirk na ni pohleděl s neskrývaným obdivem. Byla tak mladá, a přesto jedna nejschopnějších královen, s jakou se kdy setkal. Pro svůj Roj by položila vlastní život. Ale jestli jí pomůže, už nebude mudrcem, bude přímo zodpovědný za nejistou budoucnost Garbíků. Proto mlčel.
          Indomenexta náhle pomalu vstala. Byla zdrcená. Tohle byla její poslední naděje na záchranu.
          Anhsirk se na ni nevydržel dívat a zavřel raději oči. „Leda..." najednou promluvil do ticha.
          „Ano?" vydechla Indomenexta.
         „Leda, že by Přímé Napojení použil někdo jiný," řekl konečně s obrovskou námahou.
         „Nechápu..." tahle jeho odpověď ji naprosto překvapila.
       „Víte, slýchával jsem o tom od ostatních mudrců ještě ve Starém světě. Ale je to prý velmi riskantní a nebezpečné řešení. Civilizace, které ho zvolily, prý skončily v plamenech zkázy a utrpení," odpověděl Anhsirk a podíval se tázavě na Indomenextu.
         „Mluv! Přikazuji ti to!" řekla rozhodně.
         Anhsirk se nadechl. „Musí se nechat vylíhnout úplně nová kasta. Říká se jim Devlíci," řekl tajemně.
         „Devlíci? O nich jsem nikdy neslyšela," podivila se královna.
      „Jsou to vlastně Garbíci, ale ne jako my. Tihle jsou sobečtí, násilní a bezohlední. Jich se Kodex netýká, takže Devlíci můžou Přímé Napojení v klidu použít. Nepřátelé se před nimi budou třást strachy!" vyložil stručně Anhsirk.
         „A jak se dá taková kasta založit?" zeptala se královna bez přemýšlení.
        „To není až tak těžké, má to ovšem svoje úskalí, které je třeba podstoupit. To první je, že musíte obětovat vajíčko mladé královny a já rituálem pozměním její vnitřní uspořádání. Vezmu z ní všechno dobré a ponechám jen to špatné, které ji pak naplno ovládne mysl. Narodí se jako královna Devlíků."
         Indomenexta přikývla a pokynula, ať pokračuje.
       „Další zádrhel je v tom, že taková královna musí dostat svoji garbiózu, na které si založí vlastní království. Tam bude snášet Devlíky," pokračoval Anhsirk.
        Královna vzdychla. „A dál?"
       „Devlíků se nelze jen tak zbavit, budou tu s námi žít jednou pro vždy. A to je asi ta největší oběť. Jak už jsem řekl, byly civilizace, které vypuštění Devlíků do světa nadobro zničilo," řekl, a ještě dodal na úplný závěr: „Na druhou stranu, za to všechno získáte mocnou a agresívní sílu, která vám pomůže postavit se téměř jakémukoliv nepříteli."
      Indomenexta mlčela. Ale ne bezradností. S každým slovem zvažovala všechna pro a proti. „A jak je zajištěno, že se nakonec neobrátí proti nám?" zeptala se náhle.
        Anhsirk se zatvářil rozpačitě. „To je právě to – není. Jediná pojistka jste vy sama. Budete pořád jejich Matka a budete požívat nekonečnou úctu. Devlíci jsou přece jen v jádru Garbíci jako my a já si nepamatuji, že se kdy v dějinách našla královna, která se odvážila neuposlechnout příkazu Matky." Nato Anhsirk zmlknul a neřekl už nic. Teď věděla královna naprosto všechno.
         Indomenexta se však dlouho nerozmýšlela. „Dala jsem slib a ten nehodlám změnit," řekla konečně. „Zítra tě očekávám ve svém paláci. Myslím, že je máme důležitou práci. Musíme připravit vše potřebné, než se narodí nová královna. Náš nepřítel je nyní i čas." Indomenexta se pak zvedla a zmizela stejně rychle, jako se objevila.

         Uplynuly další měsíce a plazi, pokračující ve svém vítězném tažení po souši, se přiblížili na dohled královské garbiózy.
„Vidíte je, jak se ty obludy pasou na našich květinách?" zeptala se Indomenexta s odporem, když je spolu s Anhsirkem pozorovali z terasy královského paláce. „Naštěstí jsme dokázali pobřežní plantáže varovat a evakuovat," řekla. „Ale nebude dlouho trvat a už nebude kam ustoupit. Nakonec spasou i nás."
       „Ještě pořád máme šanci, Vaše Výsosti, všechno už je připravené," uklidnil ji Anhsirk a oba se vrátili do královniných komnat. Před nimi leželo královské vajíčko. Anhsirk k němu přistoupil, přejel chapadlem po skořápce a přiložil k němu ucho. Chvilku poslouchal. „Myslím, že je nejvyšší čas. S vaším souhlasem začnu," řekl. „Ale naposledy vás varuji, s Devlíky se na světě objeví nová mocnost a bude třeba s ní navždy počítat."
        „Ano, vím, vím, jen už začni!" pobídla ho netrpělivě Indomenexta.
       Anhsirk přikývl a zapíchl svoje chapadlo hluboko do vajíčka. Zárodek uvnitř se zachvěl bolestí. Mudrc zavřel oči a začal odříkávat: „Tobě i tvým potomkům, na věky věků, odebírám schopnost milovat druhé. Budete mít rádi jen a jen sami sebe! Ať Devlíci povstanou!" vykřikl.
        V tu chvíli vajíčko puklo, objevily se drápky a hlava. Vylíhla se první královna Devlíků na planetě Zemi.
       „Dávám ti jméno Luciferezzta, ať nám přineseš světlo lepší budoucnosti," řekl Anhsirk. Nato mladou královskou larvičku odnesly chůvy do líhní. Osud světa zamířil novým směrem.

      Byl úsvit nového dne, skoro ještě noc. Všichni Garbíci byli už ale dávno vzhůru. Shromáždili se uprostřed města, namačkáni jeden vedle druhého, a pozorovali, jak se jen několik metrů od jejich královské garbiózy klidně pásla stáda obrovských býložravých praještěrů. Panovalo hrobové ticho. Všichni věděli, že brzy nastane konec jejich světa.
        Náhle se z nízkého porostu pravěkých přesliček a cykasů ozval zvuk, jaký tahle planeta ještě neslyšela. Byl to děsivý řev, jako burácení sta hromů, který otřásal zemí. Praještěři přestali žvýkat a zvědavě natáhly svoje dlouhé krky k místu, odkud se ozval ten neznámý zvuk. Mezi stromy se objevili Tyranosauři a pomalu kráčeli proti hloupým a bezbranným dinosaurům.
         Pak se všichni Garbíci otřásli hrůzou – Luciferezzta a její Devlíci se nemilosrdně zhostili svého strašlivého úkolu. Garbíci i jejich květiny byly zachráněny. Ovšem za cenu nejvyšší. Na Zemi totiž poprvé tekla krev...

KONEC.

 

Kdo by se rád dozvěděl, jak se Garbíci před několika lety objevili mezi námi lidmi, pro toho máme původní knihu Garbíci, humorný i dobrodružný příběh Giny a jejích kamarádů.

Čeká na vás v našem e shopu s dopravou ZDARMA!

Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti
Naše webová stránka ukládá data na vašem zařízení (cookies a úložiště prohlížeče), aby bylo možné identifikovat vaši relaci a dosáhnout základní funkčnosti platformy, zážitku z prohlížení a zabezpečení.
Můžeme ukládat data na vašem zařízení (soubory cookie a úložiště prohlížeče), abychom mohli poskytovat doplňkové funkce, které zlepšují váš zážitek z prohlížení, ukládat některé vaše preference bez uživatelského účtu nebo bez přihlášení, používat skripty a/nebo zdroje třetích stran, widgety atd.
Použití analytických nástrojů nám umožňuje lépe porozumět potřebám našich návštěvníků a tomu, jak naši stránku používají. Můžeme použít nástroje první nebo třetí strany ke sledování nebo zaznamenávání vašeho procházení našich webových stránek, k analýze nástrojů nebo komponent, se kterými jste interagovali nebo je používali, k zaznamenávání konverzních událostí a podobně.
Můžeme používat soubory cookie a nástroje třetích stran k vylepšení nabídky produktů a/nebo služeb naší nebo našich partnerů, její relevance pro vás na základě produktů nebo stránek, které jste navštívili na tomto webu nebo na jiných webových stránkách.

Přihlášení